मंगळवार, १७ नोव्हेंबर, २००९

आर्थिक मागासवर्गियांसाठी : Economically Backward Class.

आपण आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गिय असाल व आपल्याला पुढील प्रवेशा साठी तसे दाखले तयार करायचे असतील तर आपण आपल्या उत्पन्नाचा हिशोब तयार ठेवायला हवा. मार्च महिना संपताच सरत्या वर्षी आपली कमाई किती झाली व त्यासाठी आपल्याला तसा दाखला कोठे मिळतो याची माहिती काढून ठेवावी व लागणारा अर्ज मार्च महिन्यातच आणुन ठेवावा.
आर्थिक वर्ष संपताच उत्पनाचा दाखला मिळण्यासाठी अर्ज करावा. कधि कधि दाखला मिळायला विलंब होतो. एप्रिल मध्येच अर्ज केला तर मे शेवटपर्यंत दाखला आपल्या हातात असतॊ व ऎनवेळेचा त्रास वाचतो.
दाखला तयार नसल्यास आपल्याला पूर्ण फि भरावी लागते व उगाच भूर्दंड पडतो त्यामूळे आवश्यक काळजी घ्यायलाच हवी.
एक अत्यंत गरीब मुलगा एकदा माझ्याकडे आला. मुलगा फार हूशार होता व त्याला बारावीत फार चांगले गुण होते. पण उत्पनाचा दाखला वेळेवर न मिळाल्याने त्याला एका खुप चांगल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळूनही घेता आला नाही कारण त्याला उत्प्न्नाचा दाखला नसल्याने पूर्ण फि भरावी लागणार होती व ती त्याच्या आवाक्यात नव्हती. त्यामूले त्याचे एक वर्ष उगाच वाया गेले. पुढल्या वर्षी त्याने सर्व दाखले तयार ठेवले व त्याच महाविद्यालयात प्रवेश घेतला.
अशी वेळ आपल्यावर येवू नये याची काळजी घ्यावी.

शनिवार, १४ नोव्हेंबर, २००९

राष्ट्रीयतेचा दाखला : Nationality Certificate.

राष्ट्रीयतेचा दाखला (Nationality Certificate) : व्यावसायिक शिक्षणासाठी लागणारा एक अतिशय महत्वाचा कागद.
आपला जन्म भारतातच झाला असेल व भारताशिवाय कोणताही देश बघितलेला नसेल तरीही हा दाखला लागतोच. जसे आपण कुठे गेलात तर आपल्याला आपले ओळखपत्र सोबत बाळगायचे असते.
याचे कारण या सर्व जागा फक्त भारतीय विद्यार्थ्यांसाठीच राखीव असतात. या दाखल्यासोबतच आपल्याला रहिवासाचा दाखला (Domicile Certificate) व जन्मतारखेचा दाखला पण मिळतो.
या जागा महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी असल्यामुळे रहिवासाचा दाखला पण हवा असतो.
हे दाखले कुठे मिळतात ?
आपण यासाठी तहसिलदार वा जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक अर्ज करायचा व साधारण एका आठवड्यात आपल्याला हा दाखला मिळतो.
अर्ज करताना सोबत खालील पुरावे सोबत न्यावे.
१. जन्म तारखेचा व ठिकाणाचा पुरावा.
२. विद्यार्थ्याच्या आई किंवा वडिलांचा रहिवासाचा दाखला.
३. रेशन कार्ड.
व वरिल सर्व कागद पत्रांच्या साक्षांकित प्रती.
अर्ज भरताना कुठेही खाडाखोड होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
तर चला गर्दी वाढण्यापुर्वीच हा दाखला तयार करुन घ्या.

शुक्रवार, १३ नोव्हेंबर, २००९

व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश.

या अगोदरच्या लेखात आपण बघितल कि BA, B. Com व B.Sc. सारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना कोणकोणते दाखले लागतात.
या पुढे आपण व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना (अभियांत्रिकी, वैद्यकिय इत्यादी) लागणारे दाखले कोणते ते बघूया.
१. दहावीची गुणपत्रिका. (SSC Marksheet)
२. बारावीची गुणपत्रिका. (HSC Marksheet)
३. शाळा / कॉलेज सोडल्याचा दाखला. (School / College Leaving Certificate)
४. राष्ट्रीयत्वाचा दाखला. (Nationality Certificate)
५. जातीचा दाखला. (Caste Certificate)
६. जात पडताळणीचा दाखला. (Caste Validity Certificate)
७. उत्पन्नाचा दाखला. (Income Certificate)
८. नॉन क्रिमी लेयर सर्टिफीकेट. (Non-Creamy Layer Certificate)
९. रहिवासाचा दाखला. (Domicile Certificate)
यापैकी क्रमांक १ ते ४ सर्वांना आवश्यक आहे तर त्यापुढील दाखले काही विशिष्ठ विद्यार्थ्यांनाच लागतात.
या पुढे आपण प्रत्येक दाखला का लागतो व कुठे मिळतो या बद्दल बघूया.

गुरुवार, १२ नोव्हेंबर, २००९

दाखले.

बारावी नंतर जर आपल्याला BA, B.Com वा B.Sc. ला जायचे असेल तर आपल्याला अर्ज करताना खालील दाखले तयार ठेवावे लागतील.

१. दहावीची गुणपत्रिका.

२. बारावीची गुणपत्रिका.

३. शाळा कॉलेज सोडल्याचा दाखला.

४. जातीचा दाखला. (आपण कोणत्याही आरक्षणाचा फायदा घेऊ ईच्छित असाल तर)

५. आपल्या उत्पनाचा दाखला. (आपण अल्प उत्पन्न गटात येत असाल तर)

वरिल दाखले प्रवेश अर्जा सोबत जोडावे लागतात. तसेच प्रवेश मिळाल्यास प्रवेश घेताना मूळ प्रत सोबत ठेवावी, ती आपल्याला महाविद्यालयात जमा करावी लागेल.

मूळ प्रत महाविद्यालयात जमा करतांना खालील काळजी घ्यावी.

१. महाविद्यालयात दाखले जमा केल्याचे त्या प्राचार्यांचे पत्र घ्यावे.

२. ज्या महाविद्यालयात आपण मूळ प्रत जमा केली आहे त्याच महाविद्यालयाच्या प्राचार्यां कडून काही प्रती साक्षांकित करुन घ्याव्या. असे केल्याने आपल्याला जर अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकिय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा असेल तर कोणतीही अडचण येणार नाही व नविन दाखले तयार करुन घ्यायचे असल्यास त्रास होणार नाही.

BA, B. Com व B.Sc. ला प्रवेश घेताना याशिवाय कोण्तेही दाखले लागत नाहीत.

मंगळवार, १० नोव्हेंबर, २००९

बारावी नंतर काय ?

बारावीच वर्ष संपत आलय. परिक्षा दिवसेंदिवस जवळ येताहेत. पुढील प्रवेश कुठे व कसा घ्यायचा या बद्दलचे प्रश्न मुलांच्या तसेच पालकांच्या डोक्यात घॊघावत असतील.
हाच धागा धरुन हा ब्लॉग लिहायचा ठरवलय.
बारावी नंतर काय करायच ?
कोणकोणते दाखले तयार करायचे ?
दाखले कधि लागणार ?
प्रवेशा साठी अर्ज कधी करायचे ?
बारावीला गुण कमी पडलेत आता काय करायच ?
हे व असेच प्रश्न आपल्याला पडल्यास मी आपली मदतीला आहेच.
या प्रश्नांवर रोज येथेच भेटूया. वाचकांचा प्रतिसाद बघून तसे प्रश्न व त्यावरची उत्तरे येथे द्यायचा प्रयत्न करेन.